Hayat

Bazı yerinde ak, bazen renkli, bazen de dikenli ama herkes içindeki bir yerde güzel ve değerli…

Köşeli değil esnek, sinirli değil SAKİN, kıran değil YAPAN, küsen değil AFFEDEN, kaba değil ZARİF, sıradan değil EŞSİZ, yanlı değil su kadar akışkan olmayı,sevmeyi önemsiyorum

Böyle varolabildiğimde…

O zaman anlıyorum

Ben yaşamayı hakediyorum